932 83 220

Advokat i Oslo

AdvokatOslo.net hjelper deg å finne riktig advokatfirma i Oslo og omegn.

Velkommen

AdvokatOslo.net er opprettet som en ressurs for deg som trenger advokathjelp i Oslo og omegn. Her vil du finne en rekke større og mindre advokatkontorer som er klare til å hjelpe deg med dine juridiske problemstillinger. De fleste advokatene her har også oppgitt en ca. timespris slik at du kan finne rimelig juridisk rådgivning.


Fyll inn skjemaet til høyre og få tilbakemelding fra en advokat i Oslo. En henvendelse er kostnadsfri, slik at du for eksempel kan finne ut hvorvidt du har en sak, eller hvor mye det koster å få advokatbistand. Det har aldri vært enklere å få advokathjelp.

Rettsområder

Personskade

Ved personskader vil man ofte ha nytte av advokathjelp. Dersom du blir utsatt for trafikkskade eller yrkesskade og dette fører til inntektstap eller til utgifter vil du ha krav på erstatning fra forsikringsselskap. Det er da viktig å ta kontakt med advokat så du kan få en vurdering av din rettstilling og av eventuelle forsikringsselskaps tilbud.


Familierett

I kategorien for familierett finner du per tid 16 advokatfirmaer som har spesiell kompetanse innenfor familierettslige spørsmål. Her vil du få hjelp til dine juridiske problemstillinger innen for eksempel det økonomiske oppgjøret og fordelingen av gjenstander etter skilsmisse eller samlivsbrudd, eller hjelp i forbindelse med barnefordeling etter samlivsbrudd. Les også mer om barnerett på Barnerettsadvokater.no.


Arverett

På AdvokatOslo finner du per tid 13 advokater med særlig kompetanse innenfor arv. Enten du ønsker å opprette testament eller du har spørsmål om pliktdelsarv eller uskiftebo står disse advokatene klare til å bistå deg.


Erstatningsrett

Temaet for erstatningsretten er vilkårene for erstatningsplikt og erstatningsutmåling. Stikkord her er personskade, yrkesskade, pasientskade og trafikkskade. Erstatningsretten er nær forbundet med trygderetten og forsikringsretten. Dette rettsområdet er i liten grad regulert ved lov da den i stor grad er utviklet ved rettspraksis. Men fortvil ikke! Her finner du en rekke advokater med erfaring innen erstatning.


Arbeidsrett

Her finner du advokater i oslo som har spesielt god greie på arbeidsrettslige problemstillinger som avskjed, oppsigelser og arbeidsavtaler. Disse vil kunne tilby juridisk rådgivning både for arbeidsgivere og ansatte.