Advokat i Oslo er en bransjeguide for personer som har behov for advokathjelp i Oslo og omegn. Alle som kan yte advokatbistand og som har kontor i Oslo og nærområdene kan registrere seg gratis i databasen.

Advokat i Oslo er i hovedsak et lite hobbyprosjekt av en viderekommen jusstudent som er interessert i utvikling og markedsføring av websteder.

Kontaktinformasjon:

Eirik Teigstad
Tlf. +4798005543 
Øysteinsgate 28 
2004 Lillestrøm

TEIGSTAD ENK
Org.nr 990 714 339
Ikke MVA-pliktig
eirik.teigstad@live.no