Erstatning etter personskade

Har du blitt utsatt for en personskade?

Da er det stor sannsynlighet for at du har krav på erstatning fra den ansvarliges forsikringsselskap. La en advokat med erfaring innen personskade hjelpe deg med å finne ut om det er grunnlag for erstatning, og med utmåling av erstatningsbeløpet. Har du den juridiske og medisinske kompetansen som er nødvendig for å forhandle frem en riktig erstatning fra forsikringsselskapet?

Erstatning etter trafikkskade

Dersom du har blitt skadet i en bilulykke eller på annen måte i trafikken vil kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet til et av kjøretøyene som var involvert. For eksempel er det svært mange som blir plaget av nakkeskader (whiplash) resten av livet etter å ha blitt påkjørt bakfra. Det er ikke alltid så mye som skal til før en mister sin inntektsevne og må gå over på uføretrygd. Det er det tapet en blir påført som skal dekkes av forsikringsselskapet. Om utmålingen av selve erstatningen. Les mer om erstatning etter trafikkskade.

Erstatning etter yrkesskade

Hvis du har blitt utsatt for en ulykke i yrkessammenheng vil arbeidsgivers forsikringsselskap under visse forutsetninger være ansvarlig for ditt økonomiske tap. Det er som regel krav om at skaden må skyldes en plutselig, ytre begivenhet (en ulykke). Det kan være at du har fått prolaps i ryggen da du gled på en oljeflekk på verkstedgulvet, eller at du fikk en rygg/nakkeskade da en pasient gjorde en brå bevegelse mens du løftet hun over i sykesengen. La en advokat hjelpe deg å avklare dine rettigheter og plikter for å få erstatning. Mer om yrkesskade.

Erstatning etter pasientskade

Der det foreligger svikt i behandlingen på sykehus eller annet behandlingssted som har ført til en skade kan dette gi grunnlag for pasientskadeerstatning. Det er altså ikke slik at alle skader som oppstår under behandling gir grunnlag for erstatning. I første omgang må man søke kravet dekket av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Klageorgan for NPE er Pasientskadenemnda. Det kan være lurt å la en advokat bistå med søknaden. Les mer om pasientskadeerstatning.

Voldsoffererstatning

Dersom man har blitt utsatt for en legemskrenkelse eller annen ulovlig volds/tvangshandling kan en ha krav på voldsoffererstatning fra staten. Det er jo i utgangspunktet gjerningsmannen som er ansvarlig for skadelidtes økonomiske tap/oppreisning. Det er imidlertid ikke alltid gjerningsmannen er kjent, eller dersom han er kjent kan det være han ikke har betalingsevne. Kontoret for voldsoffererstatning forvalter ordningen. Det foreldelsesfrister å forholde seg til, og visse andre vilkår. Det er særlige regler vedrørende erstatningsutmåling. En advokat kan hjelpe deg å utforme søknad og fremme kravet ovenfor kontoret for voldsoffererstatning. Les mer om voldsoffererstatning.

Erstatningen

Utgangspunktet er at skadelidte skal settes i samme økonomiske stilling som om skaden ikke hadde skjedd. Påløpt og fremtidig inntektstap skal erstattes. Det samme skal påløpte og fremtidige merutgifter, som for eksempel utgifter til behandling. Det skal gjøres fradrag i erstatningen for bl.a. trygd, slik at en ikke skal “tjene” på erstatningen. Ofte vil det være aktuelt med erstatning for ikke-økonomisk tap, som menerstatning og oppreisning. Les mer om erstatningsumåling.

Få en kostnadsfri vurdering av skaden fra en personskadeadvokat

Dersom du har blitt utsatt for en ulykke er det aldri for tidlig å kontakte en personskadeadvokat. Det ansvarlige forsikringsselskap dekker rimelige og nødvendige advokatutgifter, og det er også muligheter for at din innboforsikring dekker disse utgiftene (innboforsikring har rettshjelpsdekning). Fyll inn skjemaet nedenfor så vil du få en kostnadsfri vurdering av din sak fra en advokat med spesialisering innenfor personskade.

Ditt navn

E-post

Telefonnummer

Spørsmål