Hvis du har blitt utsatt for visse krenkelser kan du ha krav på bistandsadvokat betalt av det offentlige. Man har ubetinget krav på bistandsadvokat under etterforskningen, straffesaken og for advokatbistand ved søknad om voldsoffererstatning dersom saken omhandlet alvorlige sedelighetsforbrytelser som for eksempel voldtekt mv., incest og kjønnslemlestelse.

Har jeg krav på bistandsadvokat?

Retten til bistandsadvokat reguleres av straffeprosessloven § 107a. Du har ubetinget rett på bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for følgende handlinger:

  • Voldtekt
  • Misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller psykiske forhold
  • Seksuell omgang med barn
  • Incest
  • Familievold, konemishandling, trafficking, tvangsekteskap etc.

Du kan også ha krav på advokat dersom du har blitt utsatt for f.eks vold. Vilkåret er da at det er grunn til å tro at det straffbare medfører omfattende varige fysiske eller psykiske personskader. En kan altså ha krav på bistandsadv. dersom du har blitt banket opp og dette har medført permanent skade. Dersom du lurer på om du har krav på bistandsadvokat kan du benytte skjemaet i bunn av artikkelen for å få en rask tilbakemelding.

Etterlatte kan også ha krav på bistandsadv. dersom barn dør som følge av straffbare forhold.

 

Har du krav på bistandsadvokat?

Benytt skjemaet nedenfor dersom du lurer på om du har krav på bistandsadvokat

Hva gjør bistandsadvokatene?

Bistandsadvokaten skal sørge for at fornærmedes eller etterlattes interesser blir ivaretatt under etterforskning og påfølgende straffesak. Deres interesser er bl.a. å få informasjon, at gjerningsmannen blir funnet og dømt, samt å få oppreisning og erstatning.

Du kan finne bistandsadvokater der du bor på bistandsadvokatlisten.no. Der er det egne katgorier for bistandsadvokater i Oslo, bistandsadvokater i Tønsberg etc. Du kan også finne det på advokatforeningen sin side om dette. Mer informasjon om bistandsadvokatordningen kan du også finne på personskadeportalen.no sin side om dette. Les mer om bistandsadvokatorndningen her.

Ditt navn

E-post

Telefonnummer

Spørsmål