Archive | Fiskeri og havbruksrett

Advokatfirmaet Trond S. Paulsen

Adresse: FR Nansens pl 9, N-0160 Oslo
Webside: http://www.atsp.no/
Telefon: 22414884
Telefax: 22421858
E-Post: trpaul@online.no

Om Advokatfirmaet Trond S. Paulsen

Advokatfirmaet Trond S. Paulsen ble etablert i 1991. Firmaet har særlig oppdrag innenfor de forretnings- og forvaltningsrettslige områdene, herunder fiskeri- og havbrukssaker og avtalerett.

En stor del av firmaets saker har internasjonal tilknytning. Firmaet behersker i tillegg til engelsk også fullt ut fransk.

Offentlige etater, næringsorganisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner er blant firmaets klienter.

Firmaet har kontor i Oslo ved siden av Rådhuset og har kontorfellesskap med advokatfirmaet Kogstad & Lunde & Co som er ledende innenfor forsikrings- og erstatningsrett.

Rettsområder

Read More »