Archive | Franchiserett

Advokatfirmaet SGB Storløkken AS

Adresse: Henrik Ibsens gate 60 A, 0255 Oslo. Pb: 2913 Solli, 0230 Oslo
Webside: http://www.storlokken.no/
Telefon:
22542090
Telefax: 22542091
E-Post:
post@storlokken.no

Prisinformasjon pr. 29.07.08
For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet timepriser fra 790,- til 1.700,- eks. mva. Se dog utfyllende informasjon på advokatkontorets nettsted.

Om Advokatfirmaet Storløkken AS
Advokatfirmaet Storløkken AS betjener klienter fra hele Norge og påtar seg oppdrag fra små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Kontoret har en rekke kunder blant de største aktørene innen varehandel og tjenesteyting, herunder ledende franchise- og distribusjonskjeder.

Firmaet tilbyr rådgiving innenfor de fleste områder og har erfaring innenfor arbeidsområdene kontraktsrett, selskapsrett, pant- og kausjonsrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, konkurranse- og EØS-rett. Tilgjengelighet, rask saksbehandling og nær oppfølging er forhold vi vektlegger og tilbyr våre klienter.

Ovenfor kjeder omfatter rådgivingen alle faser av kjededrift, det være seg etablering, konvertering og videreutvikling av vertikalt kjedesamarbeid. Kontoret rådgir i så vel horisontale som vertikale distribusjonsspørsmål og fungerer som «husadvokat» for en rekke ulike kjeder.

Rettsområder

Read More »