Archive | Kausjonsrett

Advokatfirmaet Skarbøvig AS

Adresse: Henrik Ibsensgt. 90, postboks 2943, 0230Oslo
Webside:
www.skarbovig.no
Telefon: 48 00 94 00
E-Post: post@skarbovig.no

Prisinformasjon

Timepris er 1850 eks mva. Men merk at mange forsikringsordninger kan dekke advokatsalæret. Dette vil en undersøke ved første møte.

Om Advokatfirmaet Skarbovig AS

Advokatfirmaet Skarbøvig AS er et nystiftet selskap med lang erfaring. Våre spesialområder er sikring og inndrivelse av pengekrav for bedrifter og private. Vi bistår små og mellomstore bedrifter, samt sameier med stiftelse, drift og opphør. Privatpersoner bistår vi ved mangler i kontraktsforhold, som ved mangel på bil, bad eller fast eiendom. Vi har også over ti års erfaring med kjøp, salg og drift av fast eiendom, samt lang erfaring innen rettshjelpsdekning, saker hvor forsikringsselskapet dekker deler av advokatsalæret hvor forsikringstakeren er havnet i en tvist.

Ved siden av våre spesialområder har vi god erfaring med alt fra arv, skifteoppgjør, husleiespørsmål, forsikringsrett til prosedyre og kontraktsrett.

Ta kontakt i dag så hjelper vi deg med å løse dine problemer.

Advokatfirmaet Skarbøvig AS holder til i helt nye lokaler midt i Oslo sentrum på Solli Plass. Hit kommer du meget enkelt både med bil og offentlig kommunikasjon.

Advokatfirmaet Skarbøvig AS har også et meget tett samarbeid med inkassoselskapet Invoice Inkasso AS, noe som gjør det meget enkelt for oss å drive inn små eller store, mange eller enkelte fordringer på vegne av våre klienter.


Rettsområder

Read More »

Advokatfirmaet Advokat.no AS

Adresse: Torggt. 10, 0181 OSLO
Webside:
www.advokat.no
Telefon: 22 82 84 40
Telefax: 22 82 84 45
Post:
post@advokat.no

Prisinformasjon

Timeprisen varierer fra kroner 905 per time til kroner 2000 per time. I over 70% av tilfellene dekkes advokatutgiftene imidlertid av rettshjelpsdekning, fri rettshjelp, ordningen med bistandsadvokat eller på annen måte. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat. Du betaler ingenting for en henvendelse.

Om Advokatfirmaet Advokat.no AS

Advokatfirmaet har 30 advokater og advokatfullmektiger som bistår privatpersoner innen de fleste rettsområder. Vi har som mål å gjøre det enklere å bruke advokat! Du kan komme innom en av våre filialer i Oslo, Tønsberg, Drammen, Drøbak eller Stavanger for en prat, eller sende en mail via skjemaet under dersom du lurer på om vi kan bistå deg på noen måte. Vi er et av norges største firmaer innen fri rettshjelp, og om du kontakter oss kan vi raskt finne ut om du kan få advokathjelpen dekket av det offentlige gjennom fri rettshjelp.

Vi har egne avdelinger innen Familie, arv og barnerett, samt erstatning etter personskade. Men våre advokater bistår innen de fleste rettsområder.


Rettsområder

Read More »

Advokatfirmaet SGB Storløkken AS

Adresse: Henrik Ibsens gate 60 A, 0255 Oslo. Pb: 2913 Solli, 0230 Oslo
Webside: http://www.storlokken.no/
Telefon:
22542090
Telefax: 22542091
E-Post:
post@storlokken.no

Prisinformasjon pr. 29.07.08
For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet timepriser fra 790,- til 1.700,- eks. mva. Se dog utfyllende informasjon på advokatkontorets nettsted.

Om Advokatfirmaet Storløkken AS
Advokatfirmaet Storløkken AS betjener klienter fra hele Norge og påtar seg oppdrag fra små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Kontoret har en rekke kunder blant de største aktørene innen varehandel og tjenesteyting, herunder ledende franchise- og distribusjonskjeder.

Firmaet tilbyr rådgiving innenfor de fleste områder og har erfaring innenfor arbeidsområdene kontraktsrett, selskapsrett, pant- og kausjonsrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, konkurranse- og EØS-rett. Tilgjengelighet, rask saksbehandling og nær oppfølging er forhold vi vektlegger og tilbyr våre klienter.

Ovenfor kjeder omfatter rådgivingen alle faser av kjededrift, det være seg etablering, konvertering og videreutvikling av vertikalt kjedesamarbeid. Kontoret rådgir i så vel horisontale som vertikale distribusjonsspørsmål og fungerer som «husadvokat» for en rekke ulike kjeder.

Rettsområder

Read More »