Archive | Prosedyre

Bistandsadvokat Teigstad

Adresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 OSLO
Webside:
www.advokat-teigstad.no
Telefon: 932 83 220
E-Post:
teigstad@advokat-teigstad.no

Prisinformasjon

Advokat Eirik Teigstad spesialiserer seg på oppdrag for kriminalitetsofre. I de fleste sakene dekkes salæret gjennom ordningen med fri rettshjelp, bistandsadvokatordningen eller fra forsikringsselskap/Kontoret for voldsoffererstatning.

Om Advokat Eirik Teigstad

Advokat Eirik Teigstad driver Advokatfirmaet Teigstad AS, og bistår voldsofre over hele landet som deres bistandsadvokat under anmeldelse, etterforskning og hovedforhandling i straffesak. Han arbeider primært med strafferett og erstatningsrett, og er spesialist på voldsoffererstatning.

Dersom du allerede har bistandsadvokat så kan du lese mer om bytte av bistandsadvokat her.

Ta gjerne kontakt allerede nå for en fri vurdering ved å bruke skjemaet under:

Ditt navn

E-post

Telefonnummer

Spørsmål


Rettsområder

Read More »

Advokatfirmaet Skarbøvig AS

Adresse: Henrik Ibsensgt. 90, postboks 2943, 0230Oslo
Webside:
www.skarbovig.no
Telefon: 48 00 94 00
E-Post: post@skarbovig.no

Prisinformasjon

Timepris er 1850 eks mva. Men merk at mange forsikringsordninger kan dekke advokatsalæret. Dette vil en undersøke ved første møte.

Om Advokatfirmaet Skarbovig AS

Advokatfirmaet Skarbøvig AS er et nystiftet selskap med lang erfaring. Våre spesialområder er sikring og inndrivelse av pengekrav for bedrifter og private. Vi bistår små og mellomstore bedrifter, samt sameier med stiftelse, drift og opphør. Privatpersoner bistår vi ved mangler i kontraktsforhold, som ved mangel på bil, bad eller fast eiendom. Vi har også over ti års erfaring med kjøp, salg og drift av fast eiendom, samt lang erfaring innen rettshjelpsdekning, saker hvor forsikringsselskapet dekker deler av advokatsalæret hvor forsikringstakeren er havnet i en tvist.

Ved siden av våre spesialområder har vi god erfaring med alt fra arv, skifteoppgjør, husleiespørsmål, forsikringsrett til prosedyre og kontraktsrett.

Ta kontakt i dag så hjelper vi deg med å løse dine problemer.

Advokatfirmaet Skarbøvig AS holder til i helt nye lokaler midt i Oslo sentrum på Solli Plass. Hit kommer du meget enkelt både med bil og offentlig kommunikasjon.

Advokatfirmaet Skarbøvig AS har også et meget tett samarbeid med inkassoselskapet Invoice Inkasso AS, noe som gjør det meget enkelt for oss å drive inn små eller store, mange eller enkelte fordringer på vegne av våre klienter.


Rettsområder

Read More »

Advokatfirmaet Advokat.no AS

Adresse: Torggt. 10, 0181 OSLO
Webside:
www.advokat.no
Telefon: 22 82 84 40
Telefax: 22 82 84 45
Post:
post@advokat.no

Prisinformasjon

Timeprisen varierer fra kroner 905 per time til kroner 2000 per time. I over 70% av tilfellene dekkes advokatutgiftene imidlertid av rettshjelpsdekning, fri rettshjelp, ordningen med bistandsadvokat eller på annen måte. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat. Du betaler ingenting for en henvendelse.

Om Advokatfirmaet Advokat.no AS

Advokatfirmaet har 30 advokater og advokatfullmektiger som bistår privatpersoner innen de fleste rettsområder. Vi har som mål å gjøre det enklere å bruke advokat! Du kan komme innom en av våre filialer i Oslo, Tønsberg, Drammen, Drøbak eller Stavanger for en prat, eller sende en mail via skjemaet under dersom du lurer på om vi kan bistå deg på noen måte. Vi er et av norges største firmaer innen fri rettshjelp, og om du kontakter oss kan vi raskt finne ut om du kan få advokathjelpen dekket av det offentlige gjennom fri rettshjelp.

Vi har egne avdelinger innen Familie, arv og barnerett, samt erstatning etter personskade. Men våre advokater bistår innen de fleste rettsområder.


Rettsområder

Read More »