Trafikkskade: erstatning

Har du blitt skadet i en trafikkulykke?

Skadet i en trafikkulykke, hva gjør jeg nå? Hvordan forholder jeg meg til NAV, og vil trafikkskaden dekkes av forsikringsselskapet? Etter bilansvarsloven har alle biler/kjøretøy en obligatorisk forsikring som dekker trafikkskade. Forsikringen dekker bl.a. personskade, og du kan kreve erstatning direkte av forsikringsselskapet. Etter bilansvarsloven er det et krav om at det er motorvognen som har ‘gjort’ skaden, men i det store flertall av trafikkskader er det åpenbart lite tvil rundt dette vilkåret. Det har ingen betydning om du som skadet var passasjer, fører eller helt utenforstående som f.eks fotgjenger. Dersom ulykken skjedde i forbindelse med jobben kan det være snakk om en yrkesskade.

Hva erstattes? Nakkesleng/whiplash

Det er i utgangspunktet ikke noen grense for hva slags skade som gir grunnlag for erstatning fra forsikringsselskapet etter en trafikkskade. Både fysiske og psykiske skader er likestilte. Mange opplever psykiske problemer i større eller mindre grad etter en ulykke. Noen skader er vanskelige å utrede ved at de ikke er så lett påviselige, som for eksempel nakkesleng/whiplash. Ved en tvist med forsikringsselskapet vil det ofte bli spørsmål om hvorvidt dine skader kan tilbakeføres til ulykken, eller om du var delvis skadet fra før. Mange opplever at de ikke får den støtte fra folk rundt seg som de trenger, og de blir bekymret angående fremtiden – også når det gjelder den økonomiske biten i forhold til erstatning og NAV. Har du den medisinske og juridiske kunnskapen som er nødvendig for å forhandle eller vurdere tilbud fra forsikringsselskapet? Vet du hva du har krav på fra NAV?

Advokat med spesialisering innen trafikkskade – hva koster det

Den rettslige reguleringen av erstatning etter trafikkskade er komplekst med grenser til trygderett og forsikringsrett. Å jobbe med personskade forutsetter også en del kunnskap om det medisinske aspektet. Det kan være lurt å kontakte en advokat så tidlig som mulig i prosessen. Han vil ta seg av forhandlinger med forsikringsselskapet, og eventuelle rettslige skritt dersom dette blir nødvendig. Forsikringsselskapet er ansvarlig for nødvendige advokatutgifter, og dersom du har innboforsikring har du også rettshjelpsdekning. La en advokat med spesialisering og erfaring innen trafikkskade vurdere din sak. Første konsultasjon er kostnadsfri, og du vil få beskjed før det evt. påløper utgifter. Du trenger ikke å være bekrymret for at det er “for tidlig” i prosessen. Benytt skjemaet under.

Ditt navn

E-post

Telefonnummer

Spørsmål