Voldsoffererstatning

Har du blitt utsatt for legemskrenkelse, tvang eller liknende?

Det er i utgangspunktet skadevolder som er ansvarlig for å betale erstatning dersom han har påført noen et tap. Han er også ansvarlig for menerstatning og oppreisning (ikke-økonomisk tap, hvorav oppreisning er vanlig i voldsofferskaer). Det er imidlertid ikke alltid skadevolder har betalingsevne til å yte erstatningen, og i saker som går langt tilbake i tid kan det være at skadevolder ikke lenger er i live. I en del tilfelle finnes det ikke noe kjent gjerningsmann. Det vil være urimelig om slike tilfeldigheter skulle ha betydning for skadelidtes mulighet til å få erstatning. Derfor er det opprettet et statlig organ som behandler søknader om voldsoffererstatning. En kan få erstatning for hendelser sm går flere tiår tilbake i tid. Reglene har vært revidert flere ganger, og det er derfor en del ulike foreldelsesfrister å forholde seg til. Reglene for utmåling av erstatning er også noe ulike etter når skaden har skjedd. Det er som hovedregel et krav om at forholdet anmeldes.

Utdrag fra voldsoffererstatningsloven § 1:

§ 1. Lovens saklige virkeområde Den som har lidd personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes etterlatte, har rett til voldsoffererstatning fra staten etter reglene i loven her.

Altså dekkes alt fra frihetsberøvelse, voldtekt, vold og drap.

La en advokat hjelpe deg

La en personskadeadvokat hjelpe deg med å vurdere saken din samt med å kreve voldsoffererstatning. Advokatutgiftene kan bli dekket av staten gjennom ordningen med bistandsadvokat eller fri rettshjelp. Få en fri vurdering av en personskadeadvokat med erfaring fra voldsoffersaker ved å benytte skjemaet under.

Ditt navn

E-post

Telefonnummer

Spørsmål